Wat als de kip ploft?

Wat als de kip ploft?

Wat als de kip ploft?

Enige tijd geleden werd grootgrutter AH bestookt met anti reclame over de plofkip. Het NRC; ‘slechts 2% van de omzet van AH bestaat uit duurzaam geproduceerde producten zonder kunstmatige toevoegingen. De kostprijs is het enigste dat telt. De klant wordt gezien als middel om geld te verdienen’.
Regelmatig doe ik bij AH boodschappen. Hoe denken zij over duurzaamheid?
Hun website vermeld:
“Albert Heijn doet meer. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer doen voor het milieu, of voor eerlijke producten, meer doen voor het welzijn van dieren, meer doen voor de buurt. En door al dat ‘meer doen’ krijgt een groot woord als ‘duurzaamheid’ ineens een eigen plekje in ons dagelijkse leven. Doet u mee?”

weet u wat u eet?

weet u wat u eet?


Organisaties zoals AH onderkennen de trend naar een duurzamere samenleving. Ze dragen het uit op hun websites en in hun publicaties. Onlangs besprak ik het onderwerp met een medewerker van de afdeling duurzaamheid. Gedragen en betrokkenheid van medewerkers valt en staat bij de bestuurders. Het staat nog in schril contrast met hun duurzaamheidsbeleid.
Het bouwen van een brug van het “oude” naar het “nieuwe” en overeenstemming met “buiten-” en “binnenkant” vraagt om een nieuwe visie.
Window dressing?

Window dressing?


In mijn huidige visie/missie project hebben we uitgebreid aandacht besteed aan ‘het waarom’ bestaat jullie onderneming? Het volledige proces heeft de volgende fases doorlopen: ontwaken, ontsteken, oriënteren, ontdekken en tenslotte het ontvouwen van hun visie. Verandering in denken naar daadwerkelijk doen. Met als resultaat groei en ontwikkeling, oog voor vernieuwing. In de gehele organisatie is de kapstok bekend. Ze weten waar ze voor gaan en staan. Het DNA van je onderneming.
Financiers, leveranciers en klanten blijven, omdat jij dichtbij jezelf blijft.
Meer info: http://pinterest.com/henrietteheijne/mvo-als-doel/

Advertenties

Hoeveel fans heeft u?

we zijn er klaar voor

we zijn er klaar voor

Samen met een ondernemer denken we na over hoe fans een deel van het management op zich kunnen nemen. We zijn tot de conclusie gekomen dat zijn marketingafdeling belangrijke toevoeging heeft voor de toekomst van zijn bedrijf. Want ze zitten met de klant aan tafel. Om te slagen in de evolutie waarbij fans het conversation management op zich nemen, zijn dit onze overwegingen:
• Begeleid de community. Een actieve fan community is goud waard. Als je fans je helpen in je conversation management, levert dat een besparing op voor je bedrijf. Als je dit serieus neemt, stel je iemand aan die deze community full time begeleid.
• Betrek ze erbij. Het is natuurlijk super als fans helpen in het conversation management en meestal kunnen en willen mensen meer dan dat. Ze hebben vaak concrete ideeën over je bedrijf. Ze zien dingen die jij niet ziet. Hoe intensiever je ze betrekt bij andere aspecten van je bedrijf, hoe groter hun engagement wordt. Klanten en medewerkers die samen de toekomst van het bedrijf vormgeven, mooi toch?
• Geef meer dan een schouderklopje. Sommige fans kunnen heel actief zijn. Als je merkt dat iemand top service geeft aan de klanten en daarbij het onmogelijke doet, denk dan na wat je deze persoon kunt bieden. Erkentelijk zijn is één ding, maar op zeker moment zit je rond de tafel om over een structurele samenwerking te praten.
• Gebeurt het spontaan? Doe er wat mee! De kansen en mogelijkheden die voor het grijpen liggen, zijn nog veel groter. Wees niet tevreden met de spontane zaken. Til het geheel naar een hoger niveau. Een volgende stap is het uittekenen van een professioneel plan om de fans het conversation management te laten runnen.
Enthousiasme werkt aanstekelijk

Enthousiasme werkt aanstekelijk


Heb je ervaring om fans in te zetten als conversation/community managers?
Blije fans

Blije fans

Henriette Heijne is fan van MVO. Uit bovenstaande blijkt dat als je MVO succesvol wilt implementeren de ambitie en kennis in de top van de organisatie een voorwaarde is. Meer info: http://pinterest.com/henrietteheijne/mvo-als-doel/

‘Blij met Breij’

Claudia de Breij De La Mar
Onlangs heb ik de voorstelling “Alleen” van Claudia de Breij bezocht in ‘De la Mar’ in Amsterdam. In 2011 heeft Claudia een succesvolle tournee langs Nederlandse theaters plotseling afgebroken. Haar hoofd zat vol, ze kon het niet meer opbrengen om avond aan avond op te treden. Eventjes geen “heilig” moeten, geen verwachtingen, geen zakelijke verplichtingen. Het verlangen naar een “leeg” hoofd overwon. Ze stopte haar tournee.

Chaos, geen touw meer aan vast te knopen

Chaos, geen touw meer aan vast te knopen

In de loop van 2012 kwam de energie terug. Ze kreeg weer volop nieuwe creatieve ideeën. Ze schreef een hele rits prachtige liedjes. Dit monde voor haar uit in een nieuwe theatershow.

Uit eigen ervaring weet ik dat een vol hoofd, beklemmend voelt. Je keert dan in je zelf. Organisaties richten zich op de korte termijn. Financiële instellingen richten zich op het naleven van de regels.

richting, ruimte, ruggesteun

richting, ruimte, ruggesteun

Kortom; een vol hoofd, korte termijn strategie en regelzucht haalt alle creativiteit weg. Mijn verlangen was even helemaal niets. Geen sores, geen verplichtingen. En dat terwijl de hele maatschappij schreeuwt om creativiteit, innovaties en toegevoegde waarde. Hoe? Door samen te werken, gebruik boven bezit te stellen en regie te nemen.

geeft rust en overzicht

geeft rust en overzicht


De wereld om ons heen verlangt naar een nieuwe voorstelling. Naar nieuw elan en vertrouwen. Daarvoor, net als Claudia de Breij, verzamel je moed en lef. Stoppen met de huidige voorstelling. Om ruimte te maken voor het uitstippelen van een nieuwe koers, een brede blik naar alle windrichtingen. Wordt blij net als de nieuwe Breij.

Neem de tijd

Neem de tijd

Ruimte maken in het ‘hoofd’ van uw organisatie? Maak kennis met ISOFastTrack. Het is een hulpmiddel om MVO in laten dalen in uw organisatie. Het biedt focus, creeert draagvlak, bewustwording en is een handig leidraad. Naast het delen van kennis, gebruik kunnen maken van experts, daagt het uit om alert en kritisch te zijn. Met als resultaat verantwoorde ontwikkeling, voorspoed, welzijn.
http://pinterest.com/henrietteheijne

Kapitein, wat is de kompaskoers?

medewerkers maken het verschil in een organisatie met koers richting Zuid

medewerkers maken het verschil in een organisatie met koers richting Zuid

Op het moment ben ik met partners van een accountantskantoor bezig met een missie/visie traject. ‘Waar ga je voor en waar sta je voor?’
Het is een expeditie en geen georganiseerde reis. We hebben in kaart gebracht welke windrichting de organisatie nu heeft. Het wordt levendig door gebruik te maken van het kompas met de windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West.

Wat betekent bijvoorbeeld windrichting zuid in de praktijk?
Windrichting zuid heeft de volgende kenmerken; gevoel, sfeer, zonnig, onderlinge relatie is van belang.

De organisatie die de koers zuid heeft, kenmerkt zich door; temperament, emoties en gevoelsoordelen, vermoedens en intuïtie. Het gevoel is belangrijker dan cijfers, idealen in plaats van aandelen. Het is gericht op menselijk aspecten, het sociale gezicht. Ze vragen zich telkens af: ‘wat betekent dit voor de mensen van onze organisatie?’

Organisatie; idealen in plaats van aandelen

Organisatie; idealen in plaats van aandelen

Welke koers zeilt u?
Bezoek alle windrichtingen op: https://pinterest.com/henrietteheijne/

Henriette laat het jou er-varen

Henriette laat het jou er-varen


Leidt missie, visie en strategie trajecten. Managed de veranderingen van de wind op mvo. Is in staat om dit in de poriën van uw organisatie door te laten dringen. Met als resultaat ontwikkeling, voorspoed, welzijn. Zeilt, loopt hard, reist, fotografeert.

Hij gelooft in mij

hij gelooft in mij
is de titel van de musical over André Hazes. Het verhaal gaat over aan lager wal geraakte populaire volkszanger die verlaten wordt door alles wat hem lief is. Er komt een vrouw in zijn leven die, ondanks zijn onhebbelijkheden, vertrouwen in hem heeft. Een vrouw die er onvoorwaardelijk in gelooft dat ze samen een mooi leven kunnen hebben. Vertrouwen in de essentie om te groeien. Miljoenen Nederlanders willen deze musical zien. Wat is dat toch….?
lager wal
In mijn overpeinzingen zag ik “lager wal” als de economische crisis, “het verlaten worden” als slechte bedrijfsresultaten en “de vrouw” als nieuwe leider. De “onhebbelijkheden” zag ik als de weerstand tegen veranderingen.
Ik zie in mijn omgeving dat veel mensen de tijdgeest ervaren als gejaagd, bureaucratisch, individualistisch, respectloos, technologisch en uit balans. (Te)veel leiders reageren hierop met een sterk hiërarchische, rationele en proceduregerichte leiderschapsstijl.
De wet en regelgeving is uitgemond in een starre bureaucratie, een dictatuur van reglementen zonder menselijk gezicht. Hoe werkt dat in de praktijk? De hypotheekadviseur schrijft in het hypotheekdossier dat jij een betrouwbare en integere klant bent. Prima in staat om de komende 30 jaar rente en aflossingen te betalen. De regels schrijven voor dat de adviseur niet op zijn woord geloofd mag worden. Hij moet dit met karrevrachten aan bewijsmateriaal bewijzen. Vervolgens wordt dit nog eens door allerlei toezichthouders gecontroleerd. Nou niet bepaald “hij gelooft in mij”.

Een onderzoek van bureau Motivaction http://shar.es/jHx2m heeft uitgewezen dat de overgrote meerderheid van ons verlangt naar saamhorigheid in een zorgzame wereld. Dat wij op aarde zijn om te leren en te ontwikkelen, te handelen vanuit vertrouwen. Oef…..gelukkig, zo sta ik in het leven en sluit aan met wie ik ben.
Het verlangen naar een menselijk, transparant en inspirerend klimaat wordt steeds sterker. Daar hoort verbindend, netwerkend en faciliterend leiderschap bij op basis van vertrouwen. Het bewijs? Misschien wel de volle zalen bij de musical “Hij gelooft in mij”.
Wie gelooft in jou?
Henriette Heijne

Oma; Openstaan, Meeleven, Aandacht

Ik had een hele lieve Oma. Mijn ouders namen haar overal mee naar toe. Ze bleef nooit thuis. De schat is allang dood en ik mis haar nog regelmatig.
Ik verlang nog wel eens naar de dagen dat ik als puber aan mijn oma altijd mijn geheimen kon vertellen. Ze nam altijd de tijd om naar mij te luisteren. Ze beschaamde nooit mijn vertrouwen. Als ik mijn verhaal had gedaan, vroeg ze me vaak nog wat dingetjes.“Kind zei ze dan na mijn emotionele verhaal:“Vind je het een leuke jongen? Is hij lief en doet hij voorzichtig?” Tenslotte zei ze dan:“Jij bent hartstikke verliefd.” Ik ging, na een dikke knuffel, dan altijd vrolijk, vol energie weer verder met mijn puberleventje.

De tijd raasde door en ik ben volwassen geworden. Ik heb met diverse ondernemers en leidinggevenden gewerkt. Wat mij daarbij opviel is dat ze richting hun medewerkers snel met een oordeel, mening of advies klaar staan. Dat weten ze vaak zo krachtig te brengen dat niemand hen nog tegen durft te spreken. De op procedures gerichte manager heeft vaak een sterke eigen mening waar hij/zij moeilijk van is af te brengen. De mensgerichte leidinggevende komt vaak met goed bedoelde adviezen, maar is hevig teleurgesteld als je die niet onverkort opvolgt. Ik mis daarbij de sfeer van vrolijkheid en opgewektheid, die ik bij mijn Oma vroeger ervaarde.

Ik weet uit eigen ervaring dat je een bestendig en duurzaam resultaat bereikt, door mensen vertrouwen en ruimte te geven. Door ze te betrekken bij de ontwikkeling van je organisatie.
De huidige medewerker vraagt verbindend leiderschap. Door te luisteren maak je kennis met het beste wat ze in zich hebben. Door samen te vatten wat je mensen jou hebben toevertrouwd, maak je verbinding en creëer je diepgang. En met doorvragen neem je de mensen serieus en stimuleer je de betrokkenheid.
Het effect is, net als ik bij mijn oma: opgewektheid, energie en vertrouwen.
Mijn Oma!! Ik associeer haar met wat nu belangrijk is: een duurzame wereld die kan worden beschreven als gezond, veilig, sociaal, liefdevol en zorgzaam.
Neem vaker je Oma mee in je gesprekken: Openstaan, Meeleven, Aandacht…

Henriette Heijne

‘omzien naar elkaar is heel normaal’

Een paar dagen geleden kreeg ik het blad van de Rabobank in de bus. Dit blad wordt verspreid onder hun klanten en personeelsleden. Op de cover stond een mooie foto met de tekst “omzien naar elkaar is normaal”. Deze titel verwijst naar een artikel verderop in het blad. Het gaat over twee jongedames die in juli 2012 begonnen zijn met een stichting. Het doel van de stichting is om mensen te laten ervaren hoe nodig en leuk het is om anderen te helpen. Zij doet dat door een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebben. Vanaf juli 2012 hebben ze 10 projecten gedaan. De doelstelling voor 2013 is 50 projecten. Het artikel maakte grote indruk op mij, inspireerde mij, gaf mij vertrouwen in een saamhorige en duurzame leefwereld.

Hoeveel zullen er nu niet denken: “Tjonge wat een mooi initiatief. Alle waardering, goed dat hierover wordt gepubliceerd. Als ze langskomen met de vraag of ik wil sponsoren….ja waarom niet”. MAAR het is geen bedrijf, het is immers een ideële stichting. Feitelijk is het vrijwilligerswerk. Daar kun je geen brood van eten, dat kost alleen maar geld. Of denk je daar anders over?

Succesvolle bedrijven en organisaties hebben een missie, een visie, een strategie en doelstellingen. Daarmee sturen ze hun activiteiten, bepalen ze de inzet van kapitaalgoederen en de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Terug naar de stichting. De missie is ‘omzien naar elkaar is normaal”. Hun visie “mensen laten ervaren hoe nodig en leuk het is om anderen te helpen”. Daarbij hun strategie “een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebben”. En tenslotte een prima meetbare doelstellingen “50 projecten”. Hoezo vrijwilligerswerk, hoezo “het is maar een ideële stichting”, hoezo geen bedrijf?

Ik ben, net als MVO Nederland, overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de standaard is voor ondernemen in de 21e eeuw. Dat betekent dat bedrijven en organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu in hun omgeving. Anders gezegd: MVO is authentiek, inspirerend, vernieuwend, transparant en verantwoordelijk ondernemerschap waarbij er een balans wordt nagestreefd tussen mens (sociale waarde), aarde (ecologische waarde) en winst (economische waarde).
Ik laat het aan jouw eigen oordeel over of we hier twee jonge mensen zien die vanuit hun hart (authentiek) ondernemerschap tonen op basis van een inspirerende missie, vernieuwende visie, transparante strategie en verantwoordelijke doelstellingen. En die daarbij een juiste balans nastreven tussen people, planet en profit.

Dit zijn onze nieuwe leiders en bestuurders die op jonge leeftijd dit soort initiatieven ontplooien. Komend vanuit het hart en niet gedreven door geld, macht, status en zekerheid. Jonge potentiële leidinggevenden die gedreven worden door de samenhang tussen sociale, ecologische en economische waarden van hun activiteiten.
Welke waarden streef jij na?
Henriette Heijne