‘omzien naar elkaar is heel normaal’

Een paar dagen geleden kreeg ik het blad van de Rabobank in de bus. Dit blad wordt verspreid onder hun klanten en personeelsleden. Op de cover stond een mooie foto met de tekst “omzien naar elkaar is normaal”. Deze titel verwijst naar een artikel verderop in het blad. Het gaat over twee jongedames die in juli 2012 begonnen zijn met een stichting. Het doel van de stichting is om mensen te laten ervaren hoe nodig en leuk het is om anderen te helpen. Zij doet dat door een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebben. Vanaf juli 2012 hebben ze 10 projecten gedaan. De doelstelling voor 2013 is 50 projecten. Het artikel maakte grote indruk op mij, inspireerde mij, gaf mij vertrouwen in een saamhorige en duurzame leefwereld.

Hoeveel zullen er nu niet denken: “Tjonge wat een mooi initiatief. Alle waardering, goed dat hierover wordt gepubliceerd. Als ze langskomen met de vraag of ik wil sponsoren….ja waarom niet”. MAAR het is geen bedrijf, het is immers een ideële stichting. Feitelijk is het vrijwilligerswerk. Daar kun je geen brood van eten, dat kost alleen maar geld. Of denk je daar anders over?

Succesvolle bedrijven en organisaties hebben een missie, een visie, een strategie en doelstellingen. Daarmee sturen ze hun activiteiten, bepalen ze de inzet van kapitaalgoederen en de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Terug naar de stichting. De missie is ‘omzien naar elkaar is normaal”. Hun visie “mensen laten ervaren hoe nodig en leuk het is om anderen te helpen”. Daarbij hun strategie “een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebben”. En tenslotte een prima meetbare doelstellingen “50 projecten”. Hoezo vrijwilligerswerk, hoezo “het is maar een ideële stichting”, hoezo geen bedrijf?

Ik ben, net als MVO Nederland, overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de standaard is voor ondernemen in de 21e eeuw. Dat betekent dat bedrijven en organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu in hun omgeving. Anders gezegd: MVO is authentiek, inspirerend, vernieuwend, transparant en verantwoordelijk ondernemerschap waarbij er een balans wordt nagestreefd tussen mens (sociale waarde), aarde (ecologische waarde) en winst (economische waarde).
Ik laat het aan jouw eigen oordeel over of we hier twee jonge mensen zien die vanuit hun hart (authentiek) ondernemerschap tonen op basis van een inspirerende missie, vernieuwende visie, transparante strategie en verantwoordelijke doelstellingen. En die daarbij een juiste balans nastreven tussen people, planet en profit.

Dit zijn onze nieuwe leiders en bestuurders die op jonge leeftijd dit soort initiatieven ontplooien. Komend vanuit het hart en niet gedreven door geld, macht, status en zekerheid. Jonge potentiële leidinggevenden die gedreven worden door de samenhang tussen sociale, ecologische en economische waarden van hun activiteiten.
Welke waarden streef jij na?
Henriette Heijne

Advertenties